Publications

Academic publications

Houtbeckers, E. & Kallio, G. (2019) Talous käytäntöteoreettisesti – Kotitalouksien omaehtoinen ruuanhankinta taloutta koskevan tiedon lähteenä. Tiede & Edistys. 2/2019. http://www.tiedejaedistys.fi/uusin-numero.html

Kallio, G. (2018) The visible hands – An ethnographic inquiry into the emergence of food collectives as a social practice for exchange.Doctoral Disseration Series. Helsinki: Aalto University Publications, Unigrafia Oy. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34034

Granqvist, N., Kallio, G., & Nissilä, H. (2017) Doing Qualitative Research on Emerging Fields and Markets. In Mir, R. & Jain, S., (eds) Routledge Companion to Qualitative Research in Organization Studies, Routledge.

Halme, M., Kourula, A., Lindeman, S., Kallio, G., Lima-Toivanen, M. & Korsunova, A. (2015) Sustainability Innovation at the Base of the Pyramid. Through Multi-Cited Rapid Ethnography. Corporate Social Responsibility and Environmental Management (DOI: 10.1002/csr.1385)

Räsänen, K., Apajalahti, E. L., Houtbeckers, E., Kallio, G., & Penttilä, A. (2015) Kopista ulos – tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä. Aalto University Publications, Unigrafia Oy. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17338

Kallio, G. & Ruuska, T. (2015) Omiminen, tuputtelu ja piilottelu -tutkijaksi tulemisen sietämättömästä keveydestä. Teoksessa: Räsänen, K., Apajalahti, E. L., Houtbeckers, E., Kallio, G., & Penttilä, A. (toim.) Kopista ulos – tutkijat käytäntöteoreettisen tajun jäljillä.Aalto University Publications, Unigrafia Oy. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17338

Kallio, G. (2013) Food for good: social movement organizations making sustainable markets for ‘good food’. In: The ethics of consumption: The citizen, the market and the law. (eds.) Röklinsberg, H & Sandin, P. Wageningen Academic Publishers. http://www.springer.com/us/book/9789086867844

Kallio, G. (2011) Kenen ruokaa syöt ja onko sillä väliä? In: Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M., & Mäkinen, J. (eds.) Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa, Gaudeamus. http://www.gaudeamus.fi/joutsenvirta-vastuullinen-liiketoiminta/

Kosonen, G. (2009) Lähelle on pitkä matka. Kirjoittaminen apuna oman äänen etsimisessä. In: Räsänen, K. (ed.). Tutkija Kirjoittaa – Esseitä kirjoittamisesta ja kirjoittajista akateemisessa työssä. Helsinki: Publications of Helsinki School of Economics, B-104. http://epub.lib.aalto.fi/fi/publ/hse/id82

Kosonen, G. (2008) Pulp and Friction–Engaging with stakeholders. A case of Latin-America. Master’s Thesis. Helsinki School of Economics. http://cemat.aalto.fi/fi/publications/2008/galinakosonen.pdf

Other publications

Kallio, G. (2019) Katse maahan, Demeter-lehti, juttu luettavissa täältä: https://www.galinakallio.fi/blog/visible-hands/katse-maahan-mita-maa-voi-opettaa-meille-taloudesta/)

Kallio, G. & Lähde, V. (2019) Paikallinen tuotanto on ruokaturvan tae, HS Vieraskynä https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006013026.html

Kallio, G. (2018) The visible hands – an ethnographic study on the emergence of food collectives as a social practice for exchange, Alue & Ympäristö, vol. 47(2) https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/75942

Kallio, G. (2017) Ruokaturvan vaiettu puoli, Tutkijat Maailmalle –blog https://tutkijatmaailmalle.fi/ajatuksia-amerikasta-ruokaturvan-vaiettu-puoli/

Kallio, G. (2017) The other side of food security, blog post. http://www.galinakallio.fi/2017/05/

Kallio, G. & Mäenpää, P. (2014) Food collectives – from margin to mainstream? Community Supported Agriculture -blog http://ruokaosuuskunta.fi/2014/ruokapiirit-vaihtoehdosta-valtavirtaan/

Kallio, G. (2012) Vastuullisuus on täynnä arvovalintoja, Kesko-blogi https://www.kesko.fi/media/blogit/nakokulma/2011/Galina-Kallio-Vastuullisuus-on-taynna-arvovalintoja/

Kallio, G. (2011) Ruuan pitäisi maksaa enemmän, Taloussanomat https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001734267.html

%d bloggers like this: